Znížené obrubníky

Klasickou bezbariérovou úpravou pre telesne postihnutých ľudí je znižovanie a odstraňovanie obrubníkov chodníkov v mieste prechádzania chodcov cez cestu. Pre ľudí so zrakovým postihnutím sa tak opačne vytvára veľká bariéra, pretože pomcou obrubníka dokáže človek s bielou palicou identifikovať okraj cesty. Podľa vyhlášky sa musí každé zníženie obrubníka pod 50 mm označiť varovným pásom.

Detail bezbariérovej úpravy na zníženom obrubníku
Detail bezbariérovej úpravy na zníženom obrubníku.

Zníženie obrubníka na úroveň vozovky musí byť vyznačené varovným pásom
Zníženie obrubníka na úroveň vozovky musí byť vyznačené varovným pásom, aj v prípade, toto miesto nie je určené na prechádzanie pre chodcov.

Prerušenie dvoch varovných pásov
V prípade, že vedľa priechodu pokračuje chodník na úrovni priechodu pre chodcov je nutné oddeliť tieto dva varovné pásy hladkou plochou s veľkosťou 400x400mm. Toto prerušenie slúži na identifikáciu šírky priechodu pre človeka so zrakovým postihnutím.