Nesprávne riešenia

Tvorbe chybných úprav je potrebné sa vyhýbať v prvom rade kvôli bezpečnosti zrakovo postihnutých ľudí, ktorí sa na úpravy spoliehajú, ale aj z finančných dôvodov, keďže na zlé úpravy boli financie vynaložené zbytočne a náklady sa ďalej zvyšujú potrebnými opravami.

Nesprávna orientácia vodiaceho reliéfu v skladbe signálneho pásu
Nesprávna orientácia vodiaceho reliéfu v skladbe signálneho pásu (v ľavej časti fotografie). Žliabky vodiaceho reliéfu musia vždy viesť v pozdĺžnom smere signálneho pásu.

Absencia signálneho pásu

Absencia signálneho pásu na priechode pre chodcov.