Kontakt

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér
e-mail: bariery@unss.sk

 

Bratislava:

Sekulská 1, 842 50 Bratislava
Pavol Korček
e-mail: korcek@unss.sk
tel: 02/ 692 034 25
mobil: 0911 469 650

Banská Bystrica:

Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica
Vladimíra Ezr
e-mail: ezr@unss.sk
tel: 048/413 42 01
mobil: 0915 845 908

Košice:

Park Obrancov Mieru 1, 040 00 Košice
Mgr. Marta Pajkošová
e-mail: pajkosova@unss.sk
tel: 055/ 632 47 15
mobil: 0911 469 656