Elektronické podanie žiadosti

    Stanovisko a faktúru chcem zaslať (povinné)

    Zaslanie súborov k elektronickej žiadosti (v dialógovom okne môžete vybrať aj viac súborov v nasledovných formátoch: PDF, TXT, DOC, DOCX, ZIP, RAR, 7Z) Maximálna veľkosť súboru je 96 MB