Výťah

 • Kabína výťahu v nebytovej budove pre verejnosť musí byť vybavená akustickým informačným systémom, oznamujúcim číslo podlažia, v ktorom výťah zastaví.
 • Príjazd privolanej kabíny musí oznamovať zvukový signál.
 • Ovládacie zariadenie musí byť čitateľné aj hmatom a nesmie byť umiestnený priamo na tlačidle. Odporúča sa vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu umiestniť hmatateľné symboly a vľavo umiestniť označenie v Braillovom písme.
  Označenie v Braillovom písme vo výťahu
 • Ovládač pre vstupné podlažie musí byť na ovládacom paneli v kabíne výťahu výrazne vizuálne a hmatovo odlíšený od ovládačov pre ostatné podlažia.
 • Chodbový privolávač výťahu musí mať hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia, opäť umiestnené vedľa tlačidla.
  Hmatateľné označenie čísla podlažia vo výťahu

Pri výťahoch odporúčame:

 • Farba dverí výťahu by mala byť kontrastná s okolím. Ak sú na dverách výťahu čísla poschodí, aj tieto by mali byť dostatočne veľké v kontraste s farbou dverí.
  Kontrastná farba dverí výťahu
 • Najdôležitejšie inštrukcie, čo robiť v prípade poruchy výťahu a telefónne číslo, na ktoré treba v prípade poruchy volať, ktoré sú štandardne umiestňované v kabíne výťahu, odporúčame zvýrazniť a zväčšiť.
 • Osvetlenie vo výťahu by malo svietiť na ovládací panel a nie spoza neho do tváre osoby vo výťahu
 • Tlačidlá vo forme dotykového  displeja sú absolútne nevhodné, zrakovo postihnutá osoba si nedokáže nájsť príslušné tlačidlo a často dokonca nedokáže lokalizovať ani samotný displej.