Varovný pás

Varovný pás má za úlohu varovať zrakovo postihnutého človeka pred vstupom do nebezpečného priestoru, ak nie je varovanie zabezpečené inak. Nenahrádza samozrejme pevné zábrany pred nebezpečnými prekážkami ako sú napríklad výkopy.

Zloženie varovného pásu:

 • Varovný reliéf – polguľovité výstupky v celej šírke.
 • Šírka 400 – 450 mm.
 • Farebne kontrastný k okoliu.
  varovný pás

Varovný pás sa musí podľa vyhlášok používať na týchto miestach:

 • Na všetkých miestach, kde je výškový rozdiel medzi chodníkom a vozovkou menší ako 50mm.
  varovný pás - znížený okraj
 • Pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, kde sa musí jeho dĺžka zhodovať so šírkou zebry a musí kopírovať okraj chodníka
  varovný pás - priechod
  varovný pás - okraj priechodu
  V prípade, že priechod vedie iba na parkovisko a chodník za parkoviskom nepokračuje, postačuje jeho označenie iba varovným pásom, ako upozornenie vstupu do nebezpečného priestoru. Signálny pás by v tomto prípade pôsobil zmätočne.
 • Pozdĺž hrany nástupíšť MHD, SAD a železníc
  varovný pás - nástupište
 • Pozdĺž cyklochodníka na oddelenie od plochy chodníka pre peších. V tomto prípade sa používa špeciálne zloženie varovného pásu (v reze 200mm varovného reliéfu zo strany cyklistov a 200mm vodiaceho reliéfu zo strany pre chodcov), z dôvodu lepšej identifikácie strany určenej pre chodcov.
  varovný pás - cyklochodník
 • Pri schodoch – pred prvým schodom nahor a najmä nadol (odporúčame pás umiestniť vo vzdialenosti 350mm od hrany schodu, na základe TP 10/2011).
  varovný pás - schody

Na požiadavke vyhlášky umiestňovať varovný pás aj pred rampou netrváme, nakoľko rampa nepredstavuje pre ľudí so zrakovým postihnutím riziko. Taktiež pred eskalátorom (travelátorom) postačuje na varovanie pomerne veľká kovová nástupná plocha.

Odporúčame jeho použitie aj:

 • Vo všetkých situáciách, kde chceme zrakovo postihnutého človeka upozorniť na zmenu, ktorá môže byť potenciálne nebezpečná (pred dverami na fotobunku, otáčavými dverami)
 • V situáciách kde, chceme upozorniť na určité miesto, napr. pred privolávacím tlačidlom výťahu, pred reliéfnou mapou alebo pred informačným alebo pokladničným okienkom.
 • V týchto prípadoch odporúčame tak ako pri schodisku, odsadiť varovný pás 300-350mm od daného miesta podľa normy ISO/DIS 23599.
  varovný pás - vjazd
  Varovné pásy na chodníku, ktoré upozorňujú na občasný prejazd automobilov cez chodník.
  varovný pás - vstup
  Varovný pás na chodníku, pred vstupom do “slepej ulice” – upozornenie na chodník, ktorý končí  na parkovisku.