Tyflografické pomôcky

Používanie tyflografických pomôcok v súčasnosti požaduje iba rozhodnutie komisie Úradného vestníka Európskej únie 2008/164/ES/SK. Ich význam je však veľmi dôležitý a využitie široké.

Zásady použitia:

 • Štandardizovať používané symboly.
 • Používať vhodný, dobre hmatateľný reliéf na vytvorenie plánov alebo modelov.
 • Používať vždy pozitívny reliéf.
 • Informácie podávať v reliéfnej latinke aj v Braillovom písme.
 • Modely a plány neprehusťovať zbytočnými detailmi – podávať len základné informácie

Konkrétne pomôcky:

 • Reliéfne plány a mapy –  Sú doplnkom v orientácii, pomocou nich získava človek komplexnejšiu predstavu o usporiadaní priestoru. Majú význam najmä v komplikovaných priestoroch (letiská, stanice). Pri ich umiestňovaní je dôležité dbať na to, aby ich zrakovo postihnutý človek v priestore buď intuitívne našiel, alebo vykonať také opatrenia, aby sme ho na toto miesto priviedli pomocou umelých vodiacich línií.
  Reliéfny plán
  Reliéfny plán letiska v Ríme.
  Reliéfny plán
  Umelá vodiaca línia, ktorá navádza k reliéfnemu plánu – mape letiska.
 • Reliéfne modely – Sú to trojrozmerné modely, ktoré si môže osoba so zrakovým postihnutím (ale aj dieťa, či vidiaci dospelý) ohmatať. Sú využiteľné najmä v múzeách, skanzenoch, na výstavách, či pri architektúre na priblíženie zaujímavého objektu. Opäť je dôležité umiestnenie tohto modelu tak, aby ho človek našiel. Vhodné je doplniť model textom v reliéfnom a Braillovom písme.
  Reliéfny model
  Časť reliéfneho modelu historického centra mesta Norimberg s popismi dôležitých budov a ulíc v reliéfnom aj Braillovom písme.
  Reliéfny model
  Reliéfny model historickej budovy s popisom a s reliéfnou postavou človeka pre vytvorenie predstavy o reálnej veľkosti objektu.
  Reliéfny model
  Historická budova spolu s reliéfnym modelom.
 • Itineráre – inštrukcie popisujúce trasy vytlačené Braillovým písmom na papier alebo nahovorené v elektronickej podobe.
 • Akustické zariadenie na priechodoch pre chodcov – okrem akustického navádzania môže byť vybavené aj tyflografickými pomôckami:
  • reliéfna šípka, na hornej časti, ktorá určuje smer, pre ktorý zariadenie dáva signál
   Reliéfna šípka
   Reliéfna šípka na ovládacom zariadení akustickej signalizácie.
  • vibračná šípka v dolnej časti zariadenia, ktorá vibruje pokiaľ dáva zariadenie signál, že je zelená. Využitie vibračnej šípky je nevyhnutné najmä v prípade, že z jedného miesta vychádza viacero priechodov a nie je možné určiť podľa zvuku, ktoré zariadenie dáva signál pre ktorý smer prechádzania.
   Vibračná šípka
   Vibračná šípka na ovládacom zariadení akustickej signalizácie.
  • reliéfny plánik na bočnej strane, ktorý pomocou štandardizovaných značiek informuje zrakovo postihnutého človeka, cez akú vozovku bude prechádzať, napríklad cez koľko jazdných pruhov, z ktorej strany doprava prichádza, či prechádza cez pruh áut, električky alebo cyklistov.
   Tyflomapa
   Reliéfny plánik na ovládacom zariadení akustickej signalizácie.

Vysvetlivky štandardizovaných značiek:

šípka – miesto vstupu na priechod – miesto na ktorom sa človek práve nachádza

vertikálna čiara – miesto prechádzania cez cestu, umiestnenie ďalších značiek z jednej alebo druhej strany tejto čiary signalizuje užívateľlovi z ktorej strany má daný dopravný prostriedok očakávať

plný štvorec – pruh pre automobily (ak sú na ľavej strane vertikálnej čiary – zľava, ak sú na pravej strane – sprava)

dve krátke horizontálne čiary nad sebou – električková trať

dve bodky horizontálne vedľa seba – pruh pre cyklistov

vodorovný prázdny ovál – ostrovček,

vodorovná čiara – koniec cesty

vodorovná čiara pod ktorou je vodorovný prázdny ovál – ostrovček na ktorom je umiestnené ďalšie ovládanie s reliéfnym plánikom