Sprístupnenie výstav a múzeí

Okrem spomínaných technických riešení na sprístupnenie kultúrnych akcií pre nevidiacich sa dajú sprístupniť aj miesta, kde ľudia na vstrebanie estetického zážitku využívajú najmä zrak. Na samotnú budovu sa vzťahujú všetky podmienky na bezbariérovú výstavbu verejne prístupných miest. Pre sprístupnenie samotnej výstavy je vhodné vybaviť ju modelmi exponátov, ktoré si môžu nevidiaci ohmatať a na pripojenej popiske s reliéfnym a Braillovym písmom sa môže dozvedieť viac o danom predmete. Takéto exponáty navyše určite zaujmú najmä deti, ale aj vidiacich ľudí, pretože na väčšine výstav je dotýkanie exponátov zakázané. Výstavy a múzeá môžu byť taktiež vybavené „audiofónmi“, ktoré si zrakovo postihnutý vyzdvihne pri pokladni a môže si vypočuť komentár k celej expozícii

Fotografie sú z Archeologického múzea v Bratislave, kde je popri stene farebne výrazné madlo, ktorého sa zrakovo postihnutá osoba môže držať ako vodiacej línie a postupovať tak expozíciou. Na miestach, kde sú na stene nad madlom informácie v Braillovom písme je na madle výstupok, ktorý upozorní na možnosť prečítať si informácie týkajúce sa expozície. Na madle sú taktiež umiestnené kópie exponátov, ktoré sú určené na prezeranie hmatom. Toto umiestnenie zaručuje, že ich zrakovo postihnutá osoba intuitívne nájde.

Farebné kontrastné madlo pozdĺž expozície
Farebné kontrastné madlo pozdĺž expozície ako vodiaca línia.

Výstupok na madle, ktorý upozorňuje na dôležité miesto nad madlom
Výstupok na madle, ktorý upozorňuje na dôležité miesto nad madlom (text v Braillovom písme, reliéfny obrázok a pod.)

Umiestnenie výstupku a replík exponátov na madle
Umiestnenie výstupku a replík exponátov na madle.

Repliky exponátov určené na “ohmatávanie”
Repliky exponátov určené na “ohmatávanie” nielen pre nevidiacich umiestnené na madle.

Repliky exponátov s popiskami v Braillovom písme
Repliky exponátov s popiskami v Braillovom písme.

Popisky v Braillovom písme
Popisky v Braillovom písme.

Audioguide
Audioguide môže mať nahraté nielen informácie o expozícii, ale aj orientačné informácie.