Schodisko

Požiadavky na bezbariérové schodisko z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím:

 • Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm.  Tvar držadla musí umožňovať pevné uchopenie rukou.
 • Ak sú schodiskové ramená jediným prístupom, musia byť priame, točité schodiská môžu spôsobiť dezorientáciu.
 • Nástupná hrana schodiskového stupňa nemôže prečnievať cez podstupnicu
 • Schodisko so stupňami bez podstupníc sa nemôže navrhovať, pretože práve podstupnice sú základom pre identifikáciu dĺžky nástupnej hrany.
 • Schodisko a rampa vysunuté do priestoru musia byť upravené tak, aby sa zabránilo možnosti vstupu zrakovo postihnutej osoby do priestoru s nižšou výškou ako 2 200 mm.Schodisko
 • Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy musia byť výrazne farebne rozoznateľné od okolia.
  Schodisko
 • Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z by mal byť prvý a posledný stupeň schodiska výrazne povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Z hľadiska použitia nevidiacich pri pohybe s bielou palicou je však takéto označenie ťažšie využiteľné, nakoľko spolu s reliéfnym označením samotného schodu nájde človek aj samotný schod. Preto sme iniciovali na základe príkladov zo zahraničia v TP 10/2011 metodiku označovania schodov varovným pásom v odstupe cca 350 mm od hrany schodu, po celej jeho šírke. Týmto posunom sa tvorí určitá bezpečnostná zóna pre nevidiaceho a zároveň sa tak vytvorí hladká plocha tesne za/pred schodom, na ktorú môžu ľudia pri chôdzi po schodoch bezpečne došliapnuť a varovný pás prekročiť – pri umiestnení tesne k hrane schodu totiž dochádza k našľapovaniu na reliéf, čo môže byť pri “ťažkom” šliapaní do/zo schodov nepríjemné.
  Schodisko
  Schodisko

Pri návrhu schodísk odporúčame:

 • Pri schodiskách s viacerými ramenami nie je potrebné tvoriť varovný pás na medzipodlažnom odpočívadle (medzipodeste).
 • Vodiaca línia ku schodisku má smerovať pri širokých schodoch k strednému madlu, pri úzkych schodoch zväčša k pravému madlu smerom dohora.
 • V prípade, že ide o schodisko, ktoré prekonáva viaceré podlažia odporúčame na madle označanie poschodia pomocou nitov (počet nitov=číslo poschodia).
  Označenie poschodia na zábradlí schodiska pomocou nitov
 • Farebný kontrast použiť aj na madlo schodiska.
  Farebný kontrast - schodisko
 • Správne osvetlenie schodov zvýši bezpečnosť nielen slabozrakých ľudí.
  Správne osvetlenie schodiska