Reliéfne mapy a modely

RELIÉFNE MODELY

Sú zjednodušené modely budov, umeleckých diel a podobne (napr. neuchopiteľné útvary živej a neživej prírody). Majú za úlohu sprostredkovať ľuďom so zrakovým postihnutím tvarovú, proporčnú a estetickú informáciu. Nesmierne veľký význam majú reliéfne modely pre deti, ktoré sú od narodenia nevidice a nevedia si predstaviť pojmy ako “les”, “kostol”, “dom” a pod. Reliéfne modely sú však príťažlivé aj pre vidiacu populáciu.

Umelecké dielo – socha aj so zmenšeninou
Umelecké dielo – socha aj so zmenšeninou v mierke, ktorá nevidiacemu človeku umožňuje lepšiu predstavu o tvare diela.

Reliéfny model – zmenšenina centra mesta Norinberg
Reliéfny model – zmenšenina centra mesta Norinberg aj s názvami ulíc.

Historická budova
Historická budova.

Reliéfny model historickej budovy
Reliéfny model historickej budovy aj s veľkosťou človeka v mierke, pre umožnenie predstavy o veľkosti objektu.

Reliéfny model historickej budovy
Reliéfny model historickej budovy v špeciálnej publikácii určenej pre školy alebo knižnice.

RELIÉFNE MAPY

Sú to plastické mapy pôdorysu budov, alebo reliéfne prepisy klasických máp. Mapy pôdorysu budovy sú orientačným doplnkom, ktorý poskytuje predstavu o celkovej orientačnej situácii v budove.

Zjednodušený reliéfny model a mapa hradu
Zjednodušený reliéfny model a mapa hradu s popismi.

Klasická mapa mesta v reliéfnom vyhotovení
Klasická mapa mesta v reliéfnom vyhotovení, pre  použitie v interiéri.

Reliéfna mapa letiska v Ríme
Reliéfna mapa letiska v Ríme.

Reliéfna mapa verejných WC
Reliéfna mapa verejných WC.