Priechod pre chodcov

Na priechode pre chodcov je nevyhnutné riešiť ucelený systém orientačných prvkov vo forme hmatných pásov:

Varovný pás (dopravné značenie Z 8b):

 • Je umiestnený na pešej komunikácii hneď vedľa obrubníka vozovky.
 • Jeho dĺžka sa musí zhodovať so šírkou priechodu (zebry).
 • Ak je zakončenie chodníka oblúkové, varovný pás ho musí kopírovať.
 • V prípade, že sú umiestnené dva priechody vedľa seba, je nevyhnutné varovný pás prerušiť hladkou dlažbou minimálne na 400mm.

Signálny pás (dopravné značenie Z 8c), (zoradené podľa dôležitosti):

 • Drážky musia smerovať v smere priechodu.
 • Signálny pás by mal byť v tomto smere čo najdlhší, minimálne 1200mm.
 • Má byť umiestnený v osi priechodu (zebry)
 • Samozrejmosťou musí byť jeho napojenie na vodiacu líniu (umelú, alebo prirodzenú).

Vodiaci pás (dopravné značenie Z 8a):

 • Musí nadväzovať na signálne pásy.
 • Musia byť vedené v smere prechádzania cez priechod.
 • V mieste, kde prechádzajú cez značenie “zebry” (značka V6 a) musia byť pruhy “zebry” prerušené.

Vodiace pásy (dopravné značenie Z 8a) sa musia používať na týchto typoch priechodov:

 • Ak je priechod dlhší ako 8m.
 • Ak je priechod šikmý.
 • Ak je priechod vybudovaný v oblúku vozovky.
 • Ak v rámci jednej križovatky aj len jeden priechod spadá do uvedených podmienok, je vhodné vybudovať vodiace pásy aj na ostatných priechodoch.

Riešenie priechodu v oblúku vozovky
Riešenie priechodu v oblúku vozovky (VP kopíruje okraj chodníka, SP je napojený na prirodzenú vodiacu líniu, smeruje v smere prechádzania, má minimálne 1200mm a je v osi priechodu).

Riešenie dvoch priechodov, ktoré na seba smerovo nadväzujú
Riešenie dvoch priechodov, ktoré na seba smerovo nadväzujú.

Riešenie dvoch priechodov, ktoré na seba smerovo nenadväzujú
Riešenie dvoch priechodov, ktoré na seba smerovo nenadväzujú. VŽDY musí byť zachovaná požiadavka na správne smerovanie signálnych pásov tak, aby spolu s vodiacim pásom vytvárali jednu líniu v smere osi priechodu.

Riešenie dvoch priechodov, ktoré na seba smerovo nenadväzujú
Riešenie dvoch priechodov, ktoré na seba smerovo nenadväzujú.

Riešenie troch priechodov, ktoré vychádzajú z jedného miesta
Riešenie troch priechodov, ktoré vychádzajú z jedného miesta. Aby sa dosiahli dostatočné dĺžky signálnych pásov na dva dlhé priechody bol jeden krátky “vyosený”.

Riešenie troch priechodov, ktoré vychádzajú z jedného miesta
Riešenie troch priechodov, ktoré vychádzajú z jedného miesta. Aby sa dosiahli dostatočné dĺžky signálnych pásov na dvoch dlhých priechodoch bola na jednom krátkom akceptovaná dĺžka signálneho pásu iba 400mm.

Špecifické riešenie priechodu v nákupnom centre
Špecifické riešenie priechodu v nákupnom centre, ktorý vedie VÝLUČNE iba na parkovisko a ďalej nevedie žiadny chodník. V takomto prípade sa iba označí okraj cesty a signálny pás sa nerealizuje, pretože tam človeka so ZP nechceme navádzať.

Prerušenie varovných pásov pri susediacich priechodoch
Prerušenie varovných pásov pri susediacich priechodoch.

Zalomenie signálneho pásu
Pri zalomení signálneho pásu sa priebežné nechávajú drážky smerujúce na vozovku. Takto vznikne signálny pás o 400mm dlhší.