Otvorené priestranstvá v exteriéri aj interiéri

Veľké, voľné priestranstvá v exteriéri aj interiéri, bez prirodzených vodiacich línií sú pre zrakovo postihnutú osobu ťažko prekonateľnou prekážkou. Pokiaľ sa nedá organizáciou priestoru (napr. pomocou mobiliáru, alebo koberca) vytvoriť použiteľná vodiaca línia je nutné vytvoriť umelú vodiacu líniu. Tu je nevyhnutná konzultácia s odborníkom na mobilitu zrakovo postihnutých osôb, nakoľko príliš veľa vodiacich línií, alebo ich zlé umiestnenie môže spôsobiť dezorientáciu.

Riešenie veľkého priestoru v interiéri pomocou koberca
Riešenie veľkého priestoru v interiéri pomocou koberca, ktorý poskytuje voči ostatnej hladkej dlažbe dostatočný  hmatový kontrast, čím umožní navigáciu od vstupných dverí k recepcii aj pre človeka so zrakovým postihnutím.

Použitie umelej vodiacej línie v interiéri
Použitie umelej vodiacej línie v interiéri, kde sú prirodzené vodiace línie steny znehodnotené jej nepraviddelným tvarom a množstvom prekážok umiestnených popri nej.

Umelá vodiaca línia v metre
Umelá vodiaca línia v metre.

Umelá vodiaca línia v prietoroch letiska
Umelá vodiaca línia v prietoroch letiska, odbočka vedie k reliéfnej mape letiska.

Umelá vodiaca línia v exteriéri
Umelá vodiaca línia v exteriéri, zabezpečí jednoduchú a rýchlu orientáciu v priestore.

Umelá vodiaca línia v otovrenom priestore bez prirodzených vodiacich línií
Umelá vodiaca línia v otovrenom priestore bez prirodzených vodiacich línií, navádza na zastávku MHD.

Umelé vodiace línie na železničnej stanici
Umelé vodiace línie na železničnej stanici navádzajú k dôležitým orientačným bodom (východ, výťah, schodisko, pokladňa, WC..)