Osvetlenie

Osvetlenie tvorí ďalšiu dôležitú zložku interiéru a ovplyvňuje jeho kvalitu. Je potrebné zabezpečiť rovnomerné osvetlenie  všetkých priestorov, pričom intenzitu svetla treba prispôsobiť charakteru jednotlivých priestorov.  Dostatok svetla umožňuje ľuďom so zrakovým postihnutím lepšiu orientáciu, jednoduchší prístup k obrazovým informáciám a v neposlednom rade zvyšuje ich bezpečnosť pri pohybe.

Pri návrhu osvetlenia a pri výbere materiálov je nutné postupovať tak, aby v priestore nedochádzalo k reflexiám svetla, ktoré by mohli ľuďom so zrakovým postihnutím znižovať viditeľnosť a schopnosť orientácie v priestore.