Online školenie – Prístupné prostredie pre nevidiacich a slabozrakých

Od septembra 2019 začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vďaka podpore z európskeho programu Erasmus+ realizovať medzinárodný projekt s názvom – „Od vzdelávania k inklúzii“ (ďalej používaná projektová skratka EDI z anglického názvu projektu From Education to Inclusion). Cieľom tohto projektu je prispieť k odstráneniu bariér v oblasti fyzického prostredia, informácií i bariér v bežnej komunikácii prostredníctvom vytvorenia a realizácie sústavy online vzdelávania pre zástupcov miest a obcí (zamestnanci orgánov verejnej správy a samospráv na relevantných pracovných pozíciách) a pre nevidiacich a slabozrakých lídrov (aktívni zástupcovia komunity ľudí so zrakovým postihnutím).

Jednotlivé školenia budú zamerané na prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím: a) prístupnosť fyzického prostredia, b) prístupnosť informácií a na c) komunikáciu a sprevádzanie.

Na projekte spolupracuje okrem ÚNSS aj české centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami Teiresiás a švédska firma FUNKA zameraná na riešenia v oblasti prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Slovenským asociovaným partnerom je i Združenie miest a obcí Slovenska.

Viac informácii sa o tejto spolupráci môžete dočítať priamo na stránke projektu:

Od vzdelávania k inklúzii (EDI).

Čo ponúkame?

Pre zamestnancov orgánov verejnej správy a samospráv na relevantných pracovných pozíciách ponúkame:

Školenie – Prístupné prostredie

Kedy: 25. – 27. 5. 2021 (Zoom)

Pre koho: Pracovníci stavebných úradov,  zamestnanci zodpovední za stavebné riešenia a úpravy

Kto: Švédski a slovenskí lektori (+ zabezpečené tlmočenie)

O čom:

  • „Ako mám nájsť lacné a dobré riešenie, ktoré zjednoduší orientáciu nevidiacemu?“
  • „Ako môžem podporiť samostatné cestovanie ľudí so zrakovým postihnutím?“
  • „Aké sú legislatívne požiadavky týkajúce sa prístupnosti prostredia?“

Viac informácií a prihláška na školenie Prístupné prostredie:

Prístupné prostredie – prihláška na online školenie

  • Prihlasovanie otvorené najneskôr do: 14. 5. 2021

Kontaktná osoba za ÚNSS:

Tímea Hóková – manažérka projektu EDI, hokova@unss.sk alebo +421-911-469-652