Materiály a spôsoby vytvorenia reliéfnych prvkov

Požiadavky na materiál reliéfneho prvku:

 • Trvalé zachovanie hmatateľného reliéfu. Podľa ISO/DIS 23599 musia byť hmatové prvky vyrobené z trvanlivých materiálov a musia mať protišmykový povrch. Najmä pri varovnom reliéfe betónovej dlažby sa stretávame s rýchlym opotrebovaním výstupkov.
 • Stály farebný kontrast.

Najmä pri betónovej dlažbe sa stretávame s rýchlym vyblednutím farby a teda so stratou potrebného farebného kontrastu.

Materiály reliéfnych prvkov
Častým problémom pri vytvorení reliéfnych prvkov z betónových dlaždíc býva poolamovanie výstupkov a strata farebnosti materiálu, čím sa stáva tento prvok nevyužiteľný.Preto odporúčame používať len kvalitné výrobky, obzvlášť pri varovnom reliéfe.

Odporúčanie pri výbere materiálu pre reliéfne prvky:

 • Pre nevidiacu osobu je najlepšie identifikovateľný kontrastný materiál, teda na betónový chodník je ideálne použiť plastové, keramické alebo kovové reliéfne prvky a pod. Problematické môže byť identifikovanie reliéfnych prvkov, ak sú použité betónové tvárnice s reliéfom v zámkovej dlažbe – je to z dôvodu, že zámková dlažba má výrazné špáry a nerovnosti, ktoré sú ľahko zameniteľné s drážkami alebo výstupkami. Zároveň pri dotyku bielou palicou vydáva hladká zámková dlažba a reliéfna betónová tvárnica rovnaký zvuk (betón – betón), a teda neposkytuje zrakovo postihnutému ani akustickú informáciu na rozlíšenie, ktorý povrch je „bežný“, a ktorý preňho nesie špecifické hmatové informácie.

Požiadavka na hladký povrch okolo reliéfnych prvkov vychádza z našich skúseností a je zakotvená v norme ISO/DIS 23599, ktorá hovorí že v prípade ak viac ako 6% okolitého povrchu má škáry, tak je nutné z oboch strán reliéfneho prvku osadiť hladký povrch v šírke minimálne 600 mm.

Rôzne druhy v súčasnosti známych materiálov a spôsobov vytvorenia reliéfnych prvkov:

 • Použiteľné pri výstavbe novej komunikácie, alebo pri jej rekonštrukcii
  Betónová dlažba
  Signálny a varovné pásy na ostrovčeku vytvorené z betónovej dlažby.
  Keramická dlažba
  Varovný pás vytvorený z keramickej dlažby.
 • Montované na povrch hotovej komunikácie (vhodné aj na dodatočnú montáž bez potreby stavebného zásahu do komunikácie)
  Tvrdené plastové platne BRAIL
  Križovanie signálnych pásov vytvorené z tvrdených plastových platní BRAIL.
  Vodiace pásy v priechode vytvorené z pásov AX-LINE z odolnej živice
  Vodiace pásy v priechode vytvorené z pásov AX-LINE z odolnej živice, ktoré sa lepia na vozovku.
  Varovný pás vytvorený z mäkkých živicových pásov MEDIALINE
  Varovný pás vytvorený z mäkkých živicových pásov MEDIALINE, ktoré po prilepení na chodník zatvrdnú.
  Vodiaca línia v interiéri stanice vytvorená z mosadzných indikátorov
  Vodiaca línia v interiéri stanice vytvorená z mosadzných indikátorov. Slabý farebný kontrast je  nahradený výraznou hmatnosťou (aj na nášľap) a materiálovým kontrastom (kameň-kov).
  Vzorka plastového materiálu
  Vzorka plastového materiálu v rôznych farbách, ktorý sa lepí na podklad.
 • Frézovanie do existujúceho povrchu – Tento spôsob vytvorenia reliéfnych prvkov je ťažšie využiteľný pre užívateľov nakoľko je vytvorený z negatívneho reliéfu. Ďalším problémom je zanášanie reliéfu nečistotami, ktoré sa najmä v interiéri veľmi ťažko čistia.
  Frézovanie reliéfnych prvkov
  Vodiaca línia, signálny a varovný pás vytvorené frézovaním. Tento spôsob však neposkytuje dostatočný farebný kontrast reliéfnych prvkov voči okoliu.
  Frézovanie reliéfnych prvkov
  Signálny pás vytvorený frézovaním – pre dobrú hmatnosť varovného reliéfu odporúčame svetlú vzdialenosť medzi výstupkami ako 1,5 násobok dolného priemeru výstupku (viď tabuľku nižšie). Tento spôsob však neposkytuje dostatočný farebný kontrast reliéfnych prvkov voči okoliu.
  Frézovanie reliéfnych prvkov
  Varovný pás vytvorený frézovaním. Okrem nedostatočného farebného kontrastu sú však vytvorené aj príliš veľké výstupky, ktoré sú ťažšie hmatateľné nášľapom.
  Frézovanie reliéfnych prvkov
  Križovanie vodiacich línií, vytvorených frézovaním.

 

Odporúčané rozmery reliéfnych prvkov.
  varovný reliéf

výstupok v tvare polgule alebo zrezanej polgule

vodiaci reliéf

drážka –

v reze obdĺžnik

vodiaci reliéf

drážka –

v reze lichobežník

výška reliéfu

(výstupku)

5 mm 5 mm 5 mm
horná šírka výstupku

 

10-20 mm 20-30 mm 15-25 mm
dolná šírka výstupku S 20-30 mm 20-30 mm 25-35 mm
svetlá vzdialenosť medzi výstupkami 1,5 x S 25-35 mm 25-35 mm