Informačné zariadenia pre pohyb v nebytovej budove

Požiadavky vyhlášky na informačné zariadenia:

  • Musí mať farebne kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy, umiestnené vo výške 1200-2000mm nad podlahou
  • Výška písma musí byť najmenej 50mm
  • Základné informačné zariadenie musí byť doplnené alternetívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe (informátor, akustický alebo taktilný systém, telefónna informačná služba)

Pri informačných zariadeniach odporúčame:

  • Umiestnenie informačného zariadenia tak, aby ho zrakovo postihnutá osoba našla, teda buď pri prirodzenej vodiacej línii, alebo vytvoriť k nemu umelú vodiacu líniu.
  • Informácie by mali byť písané bezpätkovým fontom (napr. Arial), v kontrastných farbách. Ozdobné a šikmé písma sú nevhodné.
  • Piktogramy by mali mať čo najjednoduchšie tvary, vyhotovené v kontrastných farbách, odporúča sa vyhotovovať ich reliéfne (vystúpené aspoň 3–5mm) a v dosahovej vzdialenosti tak, aby si ich zrakovo postihnuté osoby mohli ohmatať. Takéto značky by nikdy nemali byť umiestňované za sklom a materiál, z ktorého sú vyrobené by mal brániť odleskom.
  • Je vhodné využívať aj tyflografické plány – zjednodušené modelov budov alebo plastické mapy pôdorysu budov, ktoré poskytujú predstavu o celkovej orientačnej situácii v budove. Dôležité je umiestniť takýto plán tak, aby ho zrakovo postihnutá osoba našla.
  • Informačné centrá v budove by mali byť umiestnené tak, aby ich logicky zrakovo postihnutý človek našiel. Ideálne je na vytvorenie týchto miest použiť farebne kontrastné materiály (napr. pult) a vhodne ich osvetliť.
  • Elektronické zariadenia (bankomaty, telefónne automaty, informačné stojany, zariadenia prideľujúce poradie klientov napr. v bankách) je možné prispôsobiť používaniu zrakovo postihnutých osôb. Ide napríklad o implementáciu hlasových modulov, prispôsobenie klávesníc (výrazné tlačidlá, reliéfne piktogramy, zvuk sprevádzajúci stlačenie tlačidla) a pod.

Horizontálne správne osvetlené tabule
Dobrým riešením je osadenie horizontálnych, správne osvetlených tabúľ s pridanými panelmi, na ktorých môžeme podať rovnaké informácie napríklad v Braillovom písme alebo reliéfnej latinke. Pridané panely môžu mať malý rozmer, no musia byť umiestnené v dosahovej vzdialenosti pod tabuľou tak, aby ich nevidiaci dokázal nájsť.

Vhodne riešené informačné zariadenie pre slabozrakých ľudí
Vhodne riešené informačné zariadenie pre slabozrakých ľudí, pre nevidiacich je nevyhnutný alternatívny spôsob podávania informácií.

Príklad jednoduchého reliéfneho plánu
Príklad jednoduchého reliéfneho plánu, ktorý by sa dal využiťaj vo verejných budovách.