Eskalátor

Požiadavky vyhlášky na eskalátory a chodiace chodníky:

  • Eskalátor musí byť vybavený akustickým  majákom, ktorý signálom označuje miesto nástupu a informuje o prevádzkovom stave eskalátora. Akustický maják sa spúšťa pomocou diaľkového ovládania zrakovo postihnutej osoby.
  • Hrebeň eskalátora na vstupe a na výstupe z pásu pohyblivých schodov musí byť  vyhotovený v kontrastnej žltej farbe.
  • Aj pre priestor, ktorý môže vzniknúť pod eskalátorom platí, že je nevyhnutné pevne zamedziť vstupu osôb do tohto priestoru do výšky 2 200 mm

Označenie hrebeňa eskalátora žltou farbou
Označenie hrebeňa eskalátora žltou farbou.

Akustický maják na eskalátore umiestnený na tyči vo výške 3-4m umožní najlepšie identifikáciu miesta nástupu podľa zvuku
Akustický maják na eskalátore umiestnený na tyči vo výške 3-4m umožní najlepšie identifikáciu miesta nástupu podľa zvuku.

Nezabezpečená podchodná výška pod eskalátorom
Nezabezpečená podchodná výška pod eskalátorom môže znepríjemniť život nielen človeku so zrakovým postihnutím.

Pri eskalátoroch odporúčame:

  • Do akustického majáku nahrať aj hlášku o orientačnej situácii v okolí eskalátora.
  • Pri jednosmernej prevádzke eskalátora postačuje maják len nad vstupom, pri obojstrannej prevádzke musí byť umiestnený maják na oboch vstupoch eskalátora.
  • Nie je nutné budovať varovný pás pred eskalátorom, nakoľko samotná kovová plocha pred eskalátorom je dostatočne hmatná.

Farebné označenie každého schodu eskalátora
Farebné označenie každého schodu, ktoré je nápomocné nielen ľuďom so zrakovým postihnutím.