Dvere a presklené steny

Požiadavky vyhlášky na dvere a presklené steny:

  • Sklenené, presklené dvere, ktorých zasklenie je nižšie ako 800mm nad podlahou a presklené steny musia mať vo výške 1 400 – 1 600 mm výrazný pás so šírkou najmenej 50 mm alebo pruh zo značiek s rozmermi 50 mm x 50 mm, vzdialenými od seba najviac 150 mm, zreteľne viditeľný oproti pozadiu.
  • Sklenené a presklené dvere a presklená stena s parapetom nižším ako 500 mm musia mať spodnú časť do výšky 400 mm chránenú ochranným plechom, mriežkou alebo iným podobným spôsobom.
  • Presklená stena musí byť vo výške 1 100 mm nad úrovňou podlahy  zabezpečená ochrannou tyčou.
  • Farba dverí musí kontrastovať s farbou stien.
  • Dvere v nebytovej budove v časti určenej pre verejnosť musia byť označené arabským číslovaním. Dvere do hygienického zariadenia musia byť označené aj písmenami. Výška číslic alebo písmen je 100 mm; majú výrazne kontrastné a reliéfne vyhotovenie s hrúbkou 10 mm, pričom výška reliéfu je 3 mm až 5 mm. Číslice a písmená sú umiestnené vo výške 1 400 mm až 1 600 mm nad podlahou, najvhodnejšie vedľa dverí alebo na ich zárubni.
  • V prípade kríženia komunikačných osí chodieb musia byť v mieste najbližšom oproti vstupu umiestnené najmenšie a najväčšie čísla miestností so smerovým označením vyhotovené podľa predošlého bodu. a zároveň musia byť vyhovujúco osvetlené.

Pri návrhu dverí odporúčame:

  • Automatické dvere by mali by mať primeraný interval počas ktorého zostávajú otvorené a vhodné je navrhovať ich posuvné. Krídlové dvere, ak je to možné,  by sa nemali otvárať do hlavných peších ťahov.
  • Ovládacie zariadenia, ako napr. madlá, západky, zámky by mali byť ľahko uchopiteľné jednou rukou.
  • Pre krídlové dvere je odporúčaný bežný typ kľučiek, neodporúča sa používať guľové kľučky.
  • Použitiu sklených dverí by sa malo vyhýbať vzhľadom k odleskom a riziku úrazu.