Zábradlie, držadlo (madlo)

Požiadavky vyhlášky na zábradlie:

 • Zábradlie na komunikáciách, ktoré je súčasťou vybavenia komunikácie a ktoré má pre nevidiaceho vodiacu funkciu, musí zodpovedať požiadavkám na zábranu označujúcu prekážku
 • Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm. Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm.
 • Držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm.
 • Tvar držadla musí umožňovať pevné uchopenie rukou.

Pri návrhu zábradlí odporúčame:

 • Presah zábradlia na začiatku a konci schodiska je vhodné urobiť dlhší ako udáva zákon, t.j. 300-450mm. Malo by mať zaoblený koniec, alebo by malo byť zapustené do steny alebo podlahy, aby nedošlo k poraneniu zrakovo postihnutej osoby. Takýto presah umožňuje nevidiacemu identifikovať a pripraviť sa na schodisko ešte skôr, ako príde bezprostredne k nemu.
 • Zábradlie nesmie neočakávane končiť.
 • Pre schodiská a rampy širšie ako 3,00 m zriaďuje ndeliace zábradlie.
 • Pre lepšiu rozoznateľnosť a dostupnosť pre slabozrakých užívateľov je vhodné zábradlie a držadlá vyhotovovať vo farbe kontrastujúcej s okolím.
 • Zábradlie nesmie znižovať minimálnu priechodnú šírku.
 • Bezpečnostné zábradlia a madlá by mali byť inštalované pozdĺž nebezpečných priestorov, schodísk, rámp, prístupných striech, mezanínov, galérií, balkónov a pozdĺž plôch zvýšených viac ako 0,40 m nad terén, umiestňujú sa kontinuálne na oboch stranách rampy, schodiska a podesty (okrem dverí).
 • Zábradlie ukotvené do steny by malo mať madlo odstúpené od steny vo vzdialenosti medzi 40 mm až 50 mm pre hladké steny, predrsné steny 60 mm.
 • Ak je zábradlie zapustené do steny, mal by zostať odstup medzi madlom a zapustením aspoň 150 mm.
 • Držadlo zábradlia je prvkom, ktorý môže byť zdrojom informácií pre zrakovo postihnutú osobu – je to ideálny priestor pre umiestnenie malej tabuľky – štítku s Braillovým písmom, ktorý môže nevidiacemu objasniť orientačnú situáciu, prípadne jednoduchou inštaláciou nitov je možné podať stručnú a jasnú informáciu o čísle poschodia, na ktorom sa nevidiaci nachádza, alebo naň vstupuje. Tabuľku ako aj nity inštalujeme vždy na začiatok alebo koniec madla tak, aby prvok logicky plnil svoju funkciu, aby sa s čo najväčšou šancou dala intuitívne nájsť a tiež, aby nebol nijako zaťažujúci pre ostatných užívateľov.