Vodiace pásy

Vodiace pásy sú špecifickou umelou vodiacou líniu, ktorá sa umiestňuje len cez priechody pre chodcov v rámci vodorovného dopravného značenia. Vo vyhláške 9/2009 Z.z. sú označené ako vodorovné dopravné zariadenie Z 8a, používa sa v rámci priechodu pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich (vodorovné dopravné značenie V 6b).

Vodiaci pás
Vodiaci pás podľa požiadavok vyhlášky.

Zloženie vodiaceho pásu:

 • Vodiaci reliéf.
 • Šírka 400mm (podrobne v čl. 26, bode 1 vyhlášky 9/2009 Z.z.).

Vhodné materiály:

 • Najčastejšie sa používa plastický nástrek, ktorý je však častými prejazdami rýchlo zjazdený, alebo v teplom počasí zatlačený automobilmi do asfaltu, čím sa stane nehmatný, teda nepoužiteľný pre nevidiaceho človeka.
 • Dlhšiu životnosť a nižšiu hlučnosť pri prejazde automobilmi majú materiály s negatívnym reliéfom, napr. zafrézované a vlepené reliéfne živičné pásy do asfaltu, alebo betónové dlaždice vložené do asfaltu)

Vodiaci pás lepený na vozovku
Vodiaci pás lepený na vozovku.

Vodiaci pás lepený na vozovku
Vodiaci pás lepený na vozovku.

Vodiaci pás tvorený betónovými dlaždicami
Vodiaci pás tvorený betónovými dlaždicami, vložený do asfaltu pri budovaní novej komunikácie síce nespĺňa presne požiadavky vyhlášky (netvoria ho dva biele trojpruhy), je však oveľa lepšie hmatateľný, ako plastický nástrek. Samozrejme ešte chýba vodorovné dopravné značenie priechodu pre chodcov.

Vodiaci pás tvorený betónovými dlaždicami
Vodiaci pás tvorený betónovými dlaždicami, ktoré boli dodatočne zabudované do existujúcej komunikácie. Nespĺňa síce presne požiadavky vyhlášky (netvoria ho dva biele trojpruhy a priechod nie je v mieste vodiaceho pásu prerušený), je však oveľa lepšie  hmatateľny a trvácejší, ako plastický nástrek.

Zásady používania vodiacich pásov:

 • Musia nadväzovať na signálne pásy.
 • Musia byť vedené v smere prechádzania cez priechod.
 • V mieste, kde prechádzajú cez značenie „zebry“ (značka V6a), musia byť pruhy „zebry“ prerušené.

Vodiace pásy sa musia podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. používať na týchto typoch priechodov:

 • Ak je priechod dlhší ako 8m.
 • Ak je priechod šikmý.
 • Ak je priechod vybudovaný v oblúku vozovky.
 • Ak v rámci jednej križovatky aj len jeden priechod spadá do uvedených podmienok, je vhodné vybudovať vodiace pásy aj na ostatných priechodoch.

Vodiaci pás - sústava reliéfnych pásov
Sústava reliéfnych pásov, ktorá vedie ľudí so zrakovým postihnutím cez vozovku po vytýčenej trase.