Reliéfne popisky

Využitie popisov v reliéfnom alebo Braillovom písme má veľmi široké možnosti. Ich vytvorenie a umiestnenie musí rešpektovať celkovú orientačnú situáciu.

Zásady použitia:

 • Umiestniť tak, aby ich nevidiaci intuitívne našiel (napr. na madle zábradlia pri schodisku, na vodiacu lištu na stene, nad kľučku dverí), alebo ho na dané miesto treba priviesť umelou vodiacou líniou
 • Používať štandardnú veľkosť reliéfneho písma pre danú situáciu – vhodná konzultácia s ÚNSS.
 • Používať pozitívny reliéf.

Popisy sa musia podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. umiestňovať:

 • Vo výťahoch reliéfnym písmom aj v Braillovom písme, musia byť umiestnené pri chodbovom privolávači aj na paneli vo vnútri výťahu. Dôležité je umiestnenie týchto popisov vedľa tlačidiel, aby pri ohmatávaní symbolov nedošlo k náhodnému stlačeniu tlačidla. (bod prílohy 1.7.8. a 1.7.9.)
  Reliéfne popisky - výťah
  Správne umiestnenie reliéfnych popisov vedľa ovládacích tlačidiel vo výťahu.
  Reliéfne popisky - výťah
  Neprávne umiestnenie reliéfnych popisov na ovládacích tlačidlách v kabíne výťahu.
 • Na dverách v nebytovej budove v časti určenej pre verejnosť musia byť označené arabským číslovaním. Dvere do hygienického zariadenia musia byť označené aj písmenami. Výška číslic alebo písmen je 100mm, majú výrazne kontrastné a reliéfne vyhotovenie s hrúbkou 10mm, pričom výška reliéfu je 3-5mm. Číslice a písmená sú umiestnené vo výške 1400-1600mm nad podlahou, najvhodnejšie vedľa dverí, alebo na ich zárubni. (bod prílohy 2.2.5.)
  Dvere - reliéfne číslo
  Dvere v nebytovej budove musia byť označené reliéfnymi číslami, dvere toalety aj skratkou WC.
 • Smernica Európskej únie 2008/164/S/SK špecifikuje používanie reliéfnych popisov v priestoroch železničných staníc, nástupíšť a v nových, alebo rekonštruovaných vozňoch.

Použitie iných popisov a reliéfnych označení nie je nariadené, ich využitie je však prejavom ochoty debarierizovať priestory do detailov a komplexne. Zároveň vytvorenie týchto opatrení nie je finančne veľmi náročné.

Ďalšie možnosti použitia reliéfnych popisov:

kontrastná Reliéfna popiska na dverách
Farebne kontrastná reliéfna popiska na dverách verejnej budovy umiestnená nad kľučkou dverí. K dverám vedie vodiaca línia v podobe farebne kontratného madla.

Popiska v Braillovom písme na madle zábradlia
Popiska v Braillovom písme na madle zábradlia, kde ju človek intuitívne nájde.

Popiska v Braillovom písme na zastávke MHD
Popiska v Braillovom písme na zastávke MHD, umiestnená zboku označníka zastávky.

Popisky v Braillovom písme v múzeu pri replikách exponátov
Popisky v Braillovom písme v múzeu pri replikách exponátov, určených na ohmatanie.

Popisky v Braillovom písme na reliéfnych obrazoch obrysov a pôdorysu bratislavského hradu
Popisky v Braillovom písme na reliéfnych obrazoch obrysov a pôdorysu bratislavského hradu.