Informačné akustické majáky

Akustický maják na eskalátore
Správne umiestnenie akustického majáka na eskalátore.

Akustický maják na eskalátore
Menej vhodné umiestnenie akustického majáka na eskalátore – sklená stena eskalátora totiž odráža a deformuje zvuk, ktorý maják vydáva a tento je taktiež ľahko prístupný vandalom.

Akustický maják
Akustický maják na vstupe do dôležitej nebytovej budovy.

Akustický maják
Akustický maják na vchode do podchodu ŽSR.