Farebný kontrast a veľkosť

Úplne nevidiaci tvoria len časť zrakovo postihnutej populácie. Pokiaľ zabezpečíme optimálnu veľkosť objektov a výrazný farebný kontrast dôležitých prvkov, umožníme človeku so zvyškami zraku využívať ich čo najefektívnejšie.

Pri tvorbe interiérov aj exteriérov by sa mali voliť farebné kombinácie tak, aby boli estetické, ale zároveň využiteľné pre orientáciu osôb so zvyškami zraku. Farebným delením priestoru môžu pomáhať pri orientácii aj iným skupinám obyvateľstva, napríklad deťom alebo ľuďom s určitým mentálnym postihnutím.

Vhodné farebné kontrasty pre ľudí so zvyškom zraku:

 • žltá – čierna
 • žltá – tmavomodrá
 • biela – čierna
 • biela – červená
 • červená – čierna

Povinnosť používať farebný kontrast podľa vyhlášky  532/2002 Z.z:

 • Označenie hrany prvého a posledného schodu v exteriéri aj interiéri, každého schodiskového ramena a po celej šírke schodu. (bod prílohy 1.3.7.)
 • Označenie hrebeňa eskalátora žltou farbou na vstupe a výstupe z pásu pohyblivých schodov. (bod prílohy 1.7.12.)
 • Varovný a signálny pás musia byť farebne kontrastné voči okolitému chodníku. (odporúčame, aby bola aj umelá vodiaca línia farebné kontrastná voči okolitému povrchu) (bod prílohy 1.1.3.)
 • Označenie presklených plôch vo výške očí nepriehľadným pásom. (bod prílohy 2.2.3.)
 • Farba dverí musí kontrastovať s farbou stien. (bod prílohy 2.2.4.)

Farebné kontrastné označenie schodov
Farebné kontrastné označenie prvého a posledného schodu schodiska.

Hrebeň eskalátora označený žltou farbou
Hrebeň eskalátora označený povinne žltou farbou na vstupe aj výstupe.

Na čiernom asfalte červený varovný a signálny pás na priechode
Na čiernom asfalte červený varovný a signálny pás na priechode a biely varovný pás na okraji s parkoviskom.

Farba dverí kontrastuje s farbou stien
Farba dverí kontrastuje s farbou stien.

Odporúčania pre veľkosť písma na informačnej tabuli:

 • Veľkosť písma rastie priamoúmerne s pozorovacou vzdialenosťou.
 • Pri pozorovacej vzdialenosti 2 m je vhodné písmo veľkosti 145 mm, pozorovacie vzdialenosť 10 m si vyžaduje písmo veľkosti 290 mm. Veľkosť znakov (písmen, číslic) musí teda zodpovedať vzdialenosti, z ktorej majú byť čítané.
  Informačno – orientačná tabula s farebnými kontrastmi
  Informačno – orientačná tabula s vhodným typom a veľkosťou písma, farebnými kontrastmi a piktogramami.

Využitie vhodných a účelných farebných kontrastov pre orientáciu zrakovo postihnutých, ale aj pre bezpečnosť vidiacich, je bez ohľadu na požiadavky vyhlášky známkou kvalitného architekta, dizajnéra alebo projektanta. Pokiaľ sa na farebný návrh prvkov myslí už v projektovej fáze stavby, nepredstavuje realizácia týchto dôležitých bezbariérových opatrení žiadne zvýšenie finančných nákladov a zároveň môžu byť farebné prvky vhodne, esteticky a zaujímavo zakomponované do prostredia.

Ďalšie možnosti použitia farebných kontrastov:

Farebne kontrastné madlo
Farebne kontrastné madlo, ako vodiaca línia v múzeu, na ktorom sú umiestnené popisky a repliky niektorých exponátov.

Farebne kontrastné označenie schodov a madla
Farebne kontrastné označenie schodov a madla.

Umelá vodiaca línia vedúca k zastávke MHD
Umelá vodiaca línia vedúca k zastávke MHD vyhotovená vo farebne kontrastom materiáli k chodníku, uľahčuje pohyb ľuďom so zvyškami zraku.

Eskalátor, ktorý má okrem žltého hrebeňa označený aj okraj každého jedného schodu
Eskalátor, ktorý má okrem žltého hrebeňa označený aj okraj každého jedného schodu.

Vhodná kombinácia veľkosti a farebného kontrastu dáva najlepšie šance, aby bol dôležitý objekt zrakovo postihnutým človekom identifikovaný. Napríklad keď použijeme farebný kontrast na príliš malej ploche (napr. iba časť signálneho pásu v kontrastnej farbe) slabozraký človek ju nepostrehne. V takomto prevedení, ktoré sa vidiacim ľuďom môže zdať estetické, je pre slabozrakého človeka aj so zvyškami zraku oveľa namáhavejšie alebo až nemožné tento pás zrakom postrehnúť.

Farebný kontrast na príliš malej ploche – ťažko postrehnuteľný signálny pás pre ľudí so zvyškami zraku
Farebný kontrast na príliš malej ploche – ťažko postrehnuteľný signálny pás pre ľudí so zvyškami zraku.

Rovnako je nedostatočné zabezpečenie potrebnej veľkosti, ale bez farebného kontrastu – príkladom sú drážky frézované do kameňa, ktoré sú dostatočne hlboké, aby ich zaregistroval nevidiaci používajúci dlhú bielu palicu, ale nezabezpečíme farebný kontrast, ktorý v prípade frézovaných drážok prakticky neexistuje. Týmto znemožníme využitie vodiacej línie človeku, ktorý má dostatočné zvyšky zraku na to, aby sa pohyboval bez dlhej bielej palice, ale farebný kontrast by mu pomohol pri orientácii v priestore.

Dostatočná veľkosť, bez farebného kontrastu – ťažko postrehnuteľný signálny a varovný pás pre ľudí so zvyškami zraku, ktorí nepoužívajú bielu palicu
Dostatočná veľkosť, bez farebného kontrastu – ťažko postrehnuteľný signálny a varovný pás pre ľudí so zvyškami zraku, ktorí nepoužívajú bielu palicu.