Cyklistický chodník

Na podporu cyklistickej dopravy sa začínajú budovať cyklistické chodníky, čo je veľmi prínosné pre všetkých obyvateľov o čom niet pochýb. Problémom je však často umiestnenie takéhoto chodníka v priestore. Pre chodcov aj cyklistov je z prevádzkového aj bezpečnostného hľadiska určite ideálne keď je cyklistický chodník úplne oddelený od chodníka pre chodcov. Priestorové podmienky v miestach sú však často stiesnené, nie je možné vybudovať zvlášť chodník pre cyklistov a z toho dôvodu sa budujú združené chodníky pre cyklistov a chodcov, ktoré sú oddelené iba vodorovným dopravným značením. Bohužiaľ akákoľvek “čiara na chodníku” je nedostatočná na jasné vymedzenie chodníka a keď po takomto chodníku ide väčšia skupina ľudí, alebo cyklistov, majú tendenciu ísť po celej šírke chodníka a ignorujú jeho rozdelenie na dve časti. Toto sťažuje prejazd cyklistom, chôdzu chodcom, neprispieva k ich psychickej pohode a najmä zvyšuje sa riziko úrazu na takomto združenom chodníku.

Z vyššie uvedených dôvodov naša organizácia jednoznačne odporúča budovať zvlášť chodníky určené pre cyklistov a zvlášť pre chodcov, nielen z dôvodu vyššej bezpečnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím, ale všetkých chodcov aj cyklistov.

Rozdelenie chodníka pre cyklistov a peších
Rozdelenie chodníka pre cyklistov a peších.

Pokiaľ cyklistický chodník nie je od chodníka pre peších hmatateľne oddelený, požiadavkou vyhlášky 532/2002 Z.z. je lemovať cyklochodník po celej jeho dĺžke varovným pásom.

Zloženie varovného pásu pri cyklistickom chodníku:

  • 200 mm reliéf s výstupkami – 200 mm reliéf s drážkami
  • Reliéf s drážkami musí byť umiestnený na strane chodcov, vďaka čomu dokáže zrakovo postihnutý človek určiť, po ktorej strane varovného pásu chodia cyklisti a po ktorej chodci.

Detail varovného pásu na združenom chodníku pre cyklistov a peších
Detail varovného pásu na združenom chodníku pre cyklistov a peších.

Križovanie umelej vodiacej línie s cyklochodníkom
Križovanie umelej vodiacej línie s cyklochodníkom.