Akustická signalizácia

Podľa vyhláška 532/2002 Z.z., bod prílohy 1.5.3 musí byť každý priechod vybavený priechodovou signalizáciou vybavený aj zvukovou signalizáciou, čo je jedno z najbežnejších opatrení pre zrakovo postihnutých a čím je odstránená jedna z najnebezpečnejších bariér pri ich pohybe.

Ovládač akustickej signalizácie
Ovládač akustickej signalizácie vhodný pre samostatné priechody, kde sa neprekrývajú zvuky z rôznych priechodov.

Princíp akustickej priechodovej signalizácie nie je potrebné popisovať bližšie, dôležité je však zdôrazniť potrebu využívania zriadení, ktoré zároveň nesú reliéfne prvky (popísané v časti tyflografické pomôcky) a doplnkové vibračné zariadenie. Toto je nevyhnutné najmä na komplikovanejších križovatkách, kde z jedného miesta vychádza viacero priechodov a nie je možné určiť podľa zvuku, ktoré zariadenie dáva signál pre ktorý smer prechádzania.

Vibračná šípka
Vibračná šípka na zariadení akustickej signalizácie je dôležitá na miestach, kde z jedného bodu vychádza viac priechodov a je ťažké určiť pre ktorý smer “ťuká” zelená.

Zvyčajne je akustický signál v prevádzke neustále a na niektorých miestach, v blízkosti obytných domov, sa stretávame s problémom jeho hlučnosti. Znižovaním hlasitosti by signál zanikol v ruchu dopravy a neslúžil svojmu účelu. Najmä na miestach bez signálnych pásov slúži akustický signál aj na nájdenie priechodu (stĺpu so zariadením), nielen na bezpečný priechod cez vozovku. Riešením môže byť inteligentné zariadenie, ktoré hlasitosť signálu na prechádzanie prispôsobuje hluku v okolí, alebo zariadenie na diaľkové ovládanie či dopytové tlačidlo, ktoré spustí akustický signál len na krátku dobu, keď si ho vyžiada zrakovo postihnutý človek.

Umiestnenie akustickej signalizácie:

  • Stĺp s týmto zariadením musí byť v dosahu od signálneho pásu, t.j. maximálna vzdialenosť stĺpu nesúceho zariadenia je približne 400mm od okraja pásu. (poznámka: stĺp nesúci zariadenie teda môže byť umiestnený aj priamo v signálnom páse, nie je to však podmienkou)
  • Stĺp, ktorý nenesie toto zariadenie, považujeme za prekážku a podľa vyhlášky má byť umiestnený vo vzdialenosti minimálne 800mm od okraja signálneho pásu.
    Stĺp so zariadením akustickej signalizácie
    Stĺp so zariadením akustickej signalizácie má byť umiestnený priamo v signálnom páse, alebo v jeho dosahu  t.j. do 400 mm od okraja signálneho pásu.